ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ

ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸਿਰਫ ਮਾਦਾ (female) ਮੱਛਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਮੱਛਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਮੂੰਹ (ਪ੍ਰੋਬੋਸਿਸ) ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਹੂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਕੋਆਗੂਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ …

ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Read More »

cryptocurrency-2021-price

Bitcoin 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ!

bitcoin ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿਤੀ? ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋ ਓਹਨਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ| ਉਦੋਂ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਇਸਦਾ ਹੱਲ …

Bitcoin 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ! Read More »

HEALTHY LIFESTYLE 5 UNEXPECTED USES

YOUNGSTERS, intentionally or unintentionally are not living HEALTHY LIFESTYLE which makes them worse of not only their careers but also their health, their intellectual state, and of course, they are living a sedentary lifestyle and are becoming a couch potato. Sticking to the screens of their mobile makes their lifestyle unhealthy which further reduces their …

HEALTHY LIFESTYLE 5 UNEXPECTED USES Read More »